Håkan Frisell anmäld av privatpersoner till Journalistförbundet

Håkan Frisell den hatiska invandrarkritiska ”journalisten”

Kritikverket har fått information om att Håkan Frisell har av privatpersoner anmälts till journalistförbundet för sitt hat mot invandrare och företagare. Håkan Frisell sprider hat och hot mot invandrare och företagare via sin blogg Foodmonitor.se som används som ett verktyg för att sprida hat.

Håkan Frisell trakasserar 1000 tals företagare med sitt hat

Håkan Frisell använder Foodmonitor för att sprida hat och trakasserar människor han personligen ogillar. Mycket hat förekommer på bloggen Foodmonitor.se. Sajten Foodmonitor.se är en täckmantel för att sprida hat mot invandrare och företagare.

Se upp för hatsajten Foodmonitor.se och Håkan Frisell (falks journalist)

Vi uppmanar allmänheten att vara oerhört försiktiga. Håkan Frisell sprider hat oerhört lätt mot invandrare och företagare han ogillar.

Håkan Frisell utesluts ur journalistförbundet?

Med anledning av det hat och hot Håkan Frisell sprider mot invandrare och företagare som de trakasserier Håkan Frisell utför mot många invandrare är det bara en tidfråga innan Håkan Frisell utesluts ut journalistförbundet.

Kritikverket kontaktar journalistförbundet

Kritikverket ringer till journalistförbundet och får det bekräftat att Håkan Frisell med sitt hat kan komma att uteslutas ur journalistföbundet.

Har du råkat ut för Håkan Frisells hot och hat?

Lämna gärna en kommentar här

1 5 votes
Betyg!
2 Kommentarer
Äldst
Senaste
Inline Feedbacks
View all comments