Håkan Frisell: jag hatar att andra tjänar pengar

Jag hatar pengar och jag hatar att andra människor tjänar pengar. Så säger Håkan Frisell.

Håkan Frisell mannen som har ett sådant stort hat mot företagare att han rapporterar om de dagligen via sin blogg Foodmonitor.se ser rött när andra människor tjänar pengar.

Kritikverket har noterat att Håkan Frisell har ett onormalt beteende och trakasserar företagare dagligen via sin blogg foodmonitor.se och det är oerhört tragiskt att se en vuxen man i 60 års ålder inte ha något annat för sig än att trakasserar företagare dagligen via sin blogg foodmonitor.se med anledning av att Håkan Frisell har en avundsjuka mot företagare som arbetar och tjänar pengar.

Håkan Frisell har uttryckt ett stort hat mot företagare och deras pengar. Vilket framgår av hans blogginlägg på Foodmonitor.se

Kritikverket tar kontakt med en psykolog

Enligt psykologen så kan det förekomma kraftiga underliggande sjukdomar när en person så pass ofta väljer att trakassera andra människor på det sättet som Kritikverket beskriver för psykologen.

Att dagligen skriva kränkande saker om företagare är inte ett normalt beteende och det är givetvis vi som psykologer kan hjälpa till med avslutar psykologen.

Kritikverket ser mycket allvarligt på Håkan Frisells trakasserier.

Håkan Frisell kvalar in som en stalker

Håkan Frisell är en man i 60 års åldern som utvecklats till en livsfarlig stalker. Han påbörjade sin journalist utbildning som ung och har sedan dess arbetat med sin blogg Foodmonitor.se. I cirka 20 år har han arbetat med bloggen Foodmonitor.se och där stalkat samt förföljt företagare med invandrarbakgrund som arbetar och försörjer sin familjer.

Håkan Frisell har som vi tidigare rapporterat om en besatthet av invandrare som tjänar pengar och när Håkan Frisell får nyss om att invandrare har startat nya verksamheter så är han där och skriver kränkande om dessa individer bakom de nystartade verksamheterna.

Här nedan följer information om vad är en stalker är:

Vad är en stalker?

Stalker är ett ord vi lånat från engelskan och betyder ungefär egensinnig, ondsint, uppsåtlig och upprepad förföljelse och ofredande av en annan person. En stalker följer alltså efter en annan person på ett eller flera sätt. Vanligtvis stannar det vid enbart förföljelse men ibland kan det bli värre.

Om man är en offentlig person är risken större att man blir utsatt för stalking men det kan inträffa för vem som helst. Man kan ibland prata om tre typer av stalking.

Lindrig besatthet

Den enklaste formen bygger ofta på att det funnits en sorts relation mellan parterna. Bekant, granne, kund, affärskontakt, partner eller älskare. Förföljelsen kan börja om relationen surnar till eller om den ena parten känner sig ”orättvist behandlad”. Individen börjar sin förföljelse för vedergällning eller för att kontrollera och korrigera åsiktsmotsättningarna.

Inbillad kärlek

Kärnan i denna form bygger på att individen inbillar sig att en annan person är attraherad av denne. Illusionen är ofta i form av idealiserad romantisk kärlek och spirituell samhörighet snarare än sexuell tillgivelse. Den andra personen kan vara okänd eller av högre status. Individen anstränger sig ofta för att kontakta offret men stalkern kan även hålla illusionen hemlig. Män är vanligast i rättspsykiatriska stickprov och kommer i kontakt med lagen vid misslyckade försök att rädda offret från en inbillad fara. Kvinnor förekommer främst i klinisk undervisning.

Tvångsföreställd kärlek

Denna form är väldigt lik formen med inbillad kärlek. I detta fall är offret nästan alltid en offentlig person känd genom media. Individen kan inbilla sig att offret är attraktionen är ömsesidig, kan ha tidigare andra primära psykiska diagnoser och kan vara besatta av sin kärlek utan att tro att offret är attraherade av dem. Individen jobbar för att uppmärksamma offret om sin existens.

Det finns även andra sätt att kategorisera stalkers som vi inte tar upp på den här sidan. Detta är mest bara för att du ska få en överblick över hur det kan vara.

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments