Olle Wilöf hjälper stalkern Håkan Frisell

Olle Wilöf och Journalistförbundet i Sverige bidrar till invandrarfientlighet

Olle Wilöf som är upphovsrättsjurist/förhandlare för journalistförbundet har valt att företräda och hjälpa stalkern Håkan Frisell som trakasserar företagsamma invandrare på sin blogg Foodmonitor.se

Det blir dock oerhört problematiskt att Olle Wilöf som anställd hos journalistförbundet valt att hjälpa Håkan Frisell eftersom att journalistförbundet då accepterar att Håkan Frisell ska få trakassera företagsamma invandrare.

Olle Wilöf bidrar till invandrarfientlighet och Journalistförbundet accepterar detta

Journalistförbundet har valt den mörka sidan och accepterar invandrarfientlighet i Sverige. Journalister som Håkan Frisell som dagligen rapporterar kränkande om invandrare på sin blogg Foodmonitor.se företräds av Olle Wilöf.

Olle Wilöf: Journalister väljer själva vad de vill rapportera om

Olle Wilöf tycker att det är helt i sin ordning att trakassera och skriva kränkande om invandrare dagligen så som Håkan Frisell gör på sin blogg Foodmonitor. Kränkande innehåll har skrivits av Håkan Frisell på sin blogg Foodmonitor om invandrare som driver företag. Det förekommer och en grov avundsjuka där Håkan Frisell uttrycker sig oerhört hatiskt mot invandrare som arbetar och får en lön. Håkan Frisell tycker hellre att invandrare ska leva på soc och inte arbeta alls. Detta är en del av de åsikter som Håkan Frisell har publicerat på Foodmonitor.se och Flashback.org

Mer om Olle Wilöf och hans syn på Håkan Frisell är skrämmande

Vidare tycker Olle Wilöf att Håkan Frisell i egenskap som journalist har rätt att skriva kränkande saker om invandrare och samtidigt stalka dessa i flera år. Olle Wilöf tycker alltså att det är helt i sin ordning att en stalker som Håkan Frisell har rätt att agera som en stalker bara för att Håkan Frisell råkar vara en journalist.

Kritikverket kontaktar Olle Wilöf per telefon: Svaret är chockerande!

Vi kontaktar Olle Wilöf per telefon och får detta svar: Håkan Frisell är en klient till mig som skrivit kränkande artiklar om invandrare dock är det helt i sin ordning att göra det. Man kan inte komma hit och tro att Håkan Frisell ska dra tillbaka sina artiklar bara för att man blir sårad. Håkan Frisell skriver vad han vill om invandrare sen om det är sanning eller inte får stå för Håkan Frisell. Jag ser inga som helst fel i att Håkan Frisell kritiserar invandrare som driver företag. Journalistförbundet backar Håkan Frisell till 100% oavsett de invandrarfientliga åsikter han har.

Svaret talar för sig själv. Det är denna utveckling vi ser i Sverige. Man döljer inte längre vilka åsikter man faktiskt har. Håkan Frisell är en journalist som dagligen hatar på invandrare och hejas på av Olle Wilöf. Mycket tragisk utveckling hos journalistförbundet och Olle Wilöf.

Det ser mörkt ut…….Fortsättning följer……

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments