Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

VĂ…RT REGISTER UPPDATERAS DAGLIGEN OCH Ă„R DĂ„RFĂ–R OFULLSTĂ„NDIG. VI BEHĂ–VER HJĂ„LP MED ATT LĂ„GGA TILL FĂ–RETAG.
LĂ„GG TILL HĂ„R!

KOLLA IN SKAMVRĂ…N eller KOLLA IN TOPPLISTAN

A

AFTONBLADET
ALKOHOLSORTIMENTSNĂ„MNDEN
ALINGSĂ…S TINGSRĂ„TT
ALLMĂ„NNA REKLAMATIONSNĂ„MNDEN
REKLAMOMBUDSMANNEN
ANSTALTEN ASPTUNA
ANSTALTEN BEATEBERG
ANSTALTEN BORĂ…S
ANSTALTEN BRINKEBERG
ANSTALTEN FOSIE
ANSTALTEN FĂ„RINGSĂ–
ANSTALTEN GRUVBERGET
ANSTALTEN GĂ„VLE
ANSTALTEN HALL
ANSTALTEN HALMSTAD
ANSTALTEN HAPARANDA
ANSTALTEN HINSEBERG
ANSTALTEN HĂ„LLBY
ANSTALTEN HĂ–GSBO
ANSTALTEN JOHANNESBERG
ANSTALTEN KALMAR
ANSTALTEN KARLSKOGA
ANSTALTEN KOLMĂ…RDEN
ANSTALTEN KRISTIANSTAD
ANSTALTEN KUMLA
ANSTALTEN LJUSTADALEN
ANSTALTEN LULEĂ…
ANSTALTEN MARIEFRED
ANSTALTEN NORRTĂ„LJE
ANSTALTEN NYKĂ–PING
ANSTALTEN RINGSJĂ–N
ANSTALTEN RĂ–DJAN
ANSTALTEN SAGSJĂ–N
ANSTALTEN SALBERGA
ANSTALTEN SALTVIK
ANSTALTEN SKENĂ„S
ANSTALTEN SKOGOME
ANSTALTEN SKĂ„NNINGE
ANSTALTEN STORBODA
ANSTALTEN SVARTSJĂ–
ANSTALTEN SĂ–RBYN
ANSTALTEN TIDAHOLM
ANSTALTEN TILLBERGA
ANSTALTEN TYGELSJĂ–
ANSTALTEN TĂ„BY
ANSTALTEN UMEĂ…
ANSTALTEN VĂ„STERVIK NORRA
ANSTALTEN YSTAD
ANSTALTEN Ă–STERĂ…KER
ANSTALTEN Ă–STRAGĂ…RD
ANSVARSNĂ„MNDEN FĂ–R DJURENS HĂ„LSO- OCH SJUKVĂ…RD
ARBETSDOMSTOLEN
ARBETSFĂ–RMEDLINGEN
ARBETSGIVARVERKET
ARBETSMILJĂ–VERKET
ARVFONDSDELEGATIONEN
ATTUNDA TINGSRĂ„TT

B

BARNOMBUDSMANNEN
BLEKINGE TEKNISKA HĂ–GSKOLA
BLEKINGE TINGSRĂ„TT
BOKFĂ–RINGSNĂ„MNDEN
BOLAGSVERKET
BORĂ…S TINGSRĂ„TT
BOVERKET
BROTTSFĂ–REBYGGANDE RĂ…DET
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

C

CENTRALA DJURFĂ–RSĂ–KSETISKA NĂ„MNDEN
CITYSĂ„LJ SVERIGE AB
CSN – CENTRALA STUDIESTĂ–DSNĂ„MNDEN

D

DATAINSPEKTIONEN
DELEGATIONEN FĂ–R FOLKRĂ„TTSLIG GRANSKNING AV VAPENPROJEKT
DELEGATIONEN MOT SEGREGATION
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
DOMARNĂ„MNDEN
DOMSTOLSVERKET

E

E-HĂ„LSOMYNDIGHETEN
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
EKONOMISTYRNINGSVERKET
EKSJĂ– TINGSRĂ„TT
ELSĂ„KERHETSVERKET
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
ESKILSTUNA TINGSRĂ„TT
ETIKPRĂ–VNINGSMYNDIGHETEN
EXPORTKREDITNĂ„MNDEN
EXPRESSEN

F

FALU TINGSRĂ„TT
FASTIGHETSMĂ„KLARINSPEKTIONEN
FERRATUM
FIDEIKOMMISSNĂ„MNDEN
FINANSINSPEKTIONEN
FINANSPOLITISKA RĂ…DET
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
FOLKHĂ„LSOMYNDIGHETEN
FORSKARSKATTENĂ„MNDEN
FORSKNINGSRĂ…DET F MILJĂ– ARELLA NĂ„RINGAR OCH SAMH
FORSKNINGSRĂ…DET FĂ–R HĂ„LSA, ARBETSLIV OCH VĂ„LFĂ„RD
FORTIFIKATIONSVERKET
FORUM FĂ–R LEVANDE HISTORIA
FĂ–RENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER
FĂ–RSVARETS MATERIELVERK
FĂ–RSVARETS RADIOANSTALT
FĂ–RSVARSHĂ–GSKOLAN
FĂ–RSVARSMAKTEN
FĂ–RSVARSUNDERRĂ„TTELSEDOMSTOLEN
FĂ–RSĂ„KRINGSKASSAN
FĂ–RVALTNINGSRĂ„TTEN

G

GENTEKNIKNĂ„MNDEN
GOTLANDS TINGSRĂ„TT
GRANSKNINGSNĂ„MNDEN FĂ–R FĂ–RSVARSUPPFINNINGAR
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHĂ–GSKOLAN
GĂ„LLIVARE TINGSRĂ„TT
GĂ„VLEBORGS TOLKSERVICE AB
GĂ„VLE TINGSRĂ„TT
GĂ–TA HOVRĂ„TT
GĂ–TEBORGS TINGSRĂ„TT
GĂ–TEBORGS UNIVERSITET

H

HAG FIBER AB
HALMSTADS TINGSRĂ„TT
HANDELSBANKEN
HAPARANDA TINGSRĂ„TT
HARPSUNDSNĂ„MNDEN
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
HELSINGBORGS TINGSRĂ„TT
HEM & HYRA AB
HOVRĂ„TTEN FĂ–R NEDRE NORRLAND
HOVRĂ„TTEN FĂ–R VĂ„STRA SVERIGE
HOVRĂ„TTEN FĂ–R Ă–VRE NORRLAND
HOVRĂ„TTEN Ă–VER SKĂ…NE OCH BLEKINGE
HUDIKSVALLS TINGSRĂ„TT
HYRESGĂ„STFĂ–RENINGEN
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I GĂ–TEBORG
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I JĂ–NKĂ–PING
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I LINKĂ–PING
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I STOCKHOLM
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I SUNDSVALL
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I UMEĂ…
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNDEN I VĂ„STERĂ…S
HYRES OCH ARRENDENĂ„MNEN I MALMĂ–
HĂ„KTET BOMHUS
HĂ„KTET BORĂ…S
HĂ„KTET FALUN
HĂ„KTET GĂ„VLE
HĂ„KTET GĂ–TEBORG
HĂ„KTET HELSINGBORG
HĂ„KTET HUDDINGE
HĂ„KTET JĂ–NKĂ–PING
HĂ„KTET KALMAR
HĂ„KTET KARLSKRONA
HĂ„KTET KARLSTAD
HĂ„KTET KRISTIANSTAD
HĂ„KTET KRONOBERG
HĂ„KTET LULEĂ…
HĂ„KTET MALMĂ–
HĂ„KTET MARIESTAD
HĂ„KTET NORRKĂ–PING
HĂ„KTET NYKĂ–PING
HĂ„KTET SALBERGA
HĂ„KTET SALTVIK
HĂ„KTET SOLLENTUNA
HĂ„KTET STORBODA
HĂ„KTET TRELLEBORG
HĂ„KTET UDDEVALLA
HĂ„KTET UMEĂ…
HĂ„KTET UPPSALA
HĂ„KTET VISBY
HĂ„KTET VĂ„XJĂ–
HĂ„KTET YSTAD
HĂ„KTET Ă–REBRO
HĂ„KTET Ă–STERSUND
HĂ„LSO- & SJUKVĂ…RDENS ANSVARSNĂ„MND
HĂ„SSLEHOLMS TINGSRĂ„TT
HĂ–GSKOLAN DALARNA
HĂ–GSKOLAN I BORĂ…S
HĂ–GSKOLAN I GĂ„VLE
HĂ–GSKOLAN I HALMSTAD
HĂ–GSKOLAN I KRISTIANSTAD
HĂ–GSKOLAN I SKĂ–VDE
HĂ–GSKOLAN VĂ„ST
HĂ–GSKOLANS AVSKILJANDENĂ„MND
HĂ–GSTA DOMSTOLEN
HĂ–GSTA FĂ–RVALTNINGSDOMSTOLEN

I

ILO-KOMMITTÉN
INSPEKTIONEN FĂ–R ARBETSLĂ–SHETSFĂ–RSĂ„KRING
INSPEKTIONEN FĂ–R SOCIALFĂ–RSĂ„KRINGEN
INSPEKTIONEN FĂ–R STRATEGISKA PRODUKTER
INSPEKTIONEN FĂ–R VĂ…RD OCH OMSORG
INSTITUTET FĂ–R ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVĂ„RDERING
INTERNET SWEDEN
INTERNETSTIFTELSEN
INSTITUTET FĂ–R RYMDFYSIK
INSTITUTET FĂ–R SPRĂ…K OCH FOLKMINNEN

J

JUSTITIEKANSLERN
JĂ„MSTĂ„LLDHETSMYNDIGHETEN
JĂ–NKĂ–PINGS TINGSRĂ„TT

K

KAMMARKOLLEGIET
KALMAR TINGSRĂ„TT
KAMMARRĂ„TTEN I GĂ–TEBORG
KAMMARRĂ„TTEN I JĂ–NKĂ–PING
KAMMARRĂ„TTEN I STOCKHOLM OCH MIGRATIONSĂ–VERDOMSTOLEN
KAMMARRĂ„TTEN I SUNDSVALL
KARLSTADS UNIVERSITET
KAROLINSKA INSTITUTET
KEMIKALIEINSPEKTIONEN
KLIMATPOLITISKA RĂ…DET
KOMMERSKOLLEGIUM
KONJUNKTURINSTITUTET
KONKURRENSVERKET
KONSTFACK
KONSTNĂ„RSNĂ„MNDEN
KONSUMENTVERKET
KRIGSFĂ–RSĂ„KRINGSNĂ„MNDEN
KRIMINALVĂ…RDEN
KRISTIANSTADS TINGSRĂ„TT
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
KUNGLIGA BIBLIOTEKET
KUNGLIGA KONSTHĂ–GSKOLAN
KUNGLIGA MUSIKHĂ–GSKOLAN
KUNGLIGA TEKNISKA HĂ–GSKOLAN
KUSTBEVAKNINGEN
KĂ„RNAVFALLSFONDEN

L

LAGRĂ…DET
LANTMĂ„TERIET
LINKĂ–PINGS UNIVERSITET
LINKĂ–PINGS TINGSRĂ„TT
LINNÉUNIVERSITETET
LIVSMEDELSVERKET
LOKALA SĂ„KERHETSNĂ„MNDEN
LUFTFARTSVERKET
LULEĂ… TEKNISKA UNIVERSITET
LULEĂ… TINGSRĂ„TT
LUNDS UNIVERSITET
LUNDS TINGSRĂ„TT
LYCKSELE TINGSRĂ„TT
LĂ„KEMEDELSVERKET
LĂ„NSSTYRELSEN

M

MALMĂ– TINGSRĂ„TT
MALMĂ– UNIVERSITET
MEDLINGSINSTITUTET
MIGRATIONSVERKET
MITT I STOCKHOLM
MITTUNIVERSITETET
MODERNA MUSEET
MORA TINGSRĂ„TT
MYNDIGHETEN FĂ–R ARBETSMILJĂ–KUNSKAP
MYNDIGHETEN FĂ–R DELAKTIGHET
MYNDIGHETEN FĂ–R DIGITAL FĂ–RVALTNING
MYNDIGHETEN FĂ–R FAMILJERĂ„TT OCH FĂ–RĂ„LDRASKAPSSTĂ–D
MYNDIGHETEN FĂ–R KULTURANALYS
MYNDIGHETEN FĂ–R PRESS, RADIO OCH TV
MYNDIGHETEN FĂ–R SAMHĂ„LLSSKYDD OCH BEREDSKAP
MYNDIGHETEN FĂ–R STĂ–D TILL TROSSAMFUND
MYNDIGHETEN FĂ–R TILLVĂ„XTPOLITISKA UTVĂ„RDERINGAR OCH ANALYSER
MYNDIGHETEN FĂ–R UNGDOMS-OCH CIVILSAMHĂ„LLESFRĂ…GOR
MYNDIGHETEN FĂ–R VĂ…RD- OCH OMSORGSANALYS
MYNDIGHETEN FĂ–R YRKESHĂ–GSKOLAN
MĂ„LARDALENS HĂ–GSKOLA

N

NACKA TINGSRĂ„TT
NATIONALMUSEUM
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
NATURVĂ…RDSVERKET
NOKAS
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
NORRKĂ–PINGS TINGSRĂ„TT
NORRTĂ„LJE TINGSRĂ„TT
NOTARIENĂ„MNDEN
NYKĂ–PINGS TINGSRĂ„TT
NĂ„MNDEN FĂ–R HEMSLĂ–JDSFRĂ…GOR
NĂ„MNDEN FĂ–R STYRELSEREPRESENTATIONSFRĂ…GOR
NĂ„MNDEN MOT DISKRIMINERING

O

OLJEKRISNĂ„MNDEN

P

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
PATENTOMBUDSNĂ„MNDEN
PENSIONSMYNDIGHETEN
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
POLISMYNDIGHETEN
POST- OCH TELESTYRELSEN

R

REGERINGSKANSLIET
REGIONALA ETIKPRĂ–VNINGSNĂ„MNDEN
REVISORSINSPEKTIONEN
RIKSANTIKVARIEĂ„MBETET
RIKSARKIVET
RIKSDAGENS ARVODESNĂ„MND
RIKSDAGENS OMBUDSMĂ„N
RIKSDAGSFĂ–RVALTNINGEN
RIKSGĂ„LDSKONTORET
RIKSREVISIONEN
RIKSVĂ„RDERINGSNĂ„MNDEN
RYMDSTYRELSEN
RĂ„TTSHJĂ„LPNĂ„MNDEN
RĂ„TTSHJĂ„LPSMYNDIGHETEN
RĂ„TTSMEDICINALVERKET

S

SAMESKOLSTYRELSEN
SAMETINGET
SEB
SIDA
SJĂ–FARTSVERKET
SKALHUSET / LOWWI AB
SKARABORGS TINGSRĂ„TT
SKATTERĂ„TTSNĂ„MNDEN
SKATTEVERKET
SKELLEFTEĂ… TINGSRĂ„TT
SKILJENĂ„MNDEN I VISSA TRYGGHETSFRĂ…GOR
SKOGSSTYRELSEN
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET
SKOLVĂ„SENDETS Ă–VERKLAGANDENĂ„MND
SOCIALSTYRELSEN
SOLNA TINGSRĂ„TT
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
SPELINSPEKTIONEN
STATENS ANSVARSNĂ„MND
STATENS BEREDNING FĂ–R MEDICINSK OCH SOCIAL UTVĂ„RDERING
STATENS CENTRUM FĂ–R ARKITEKTUR OCH DESIGN
STATENS ENERGIMYNDIGHET
STATENS FASTIGHETSVERK
STATENS FĂ–RSVARSHISTORISKA MUSEER
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
STATENS HAVERIKOMMISSION
STATENS HISTORISKA MUSEER
STATENS INSPEKTION FĂ–R FĂ–RSVARSUNDERRĂ„TTELSEVERKSAMHETEN
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
STATENS JORDBRUKSVERK
STATENS KONSTRĂ…D
STATENS KULTURRĂ…D
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER
STATENS MEDIERĂ…D
STATENS MUSEER FĂ–R VĂ„RLDSKULTUR
STATENS MUSIKVERK
STATENS NĂ„MND FĂ–R ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
STATENS SERVICECENTER
STATENS SKADEREGLERINGSNĂ„MND
STATENS SKOLINSPEKTION
STATENS SKOLVERK
STATENS TJĂ„NSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNĂ„MND
STATENS TJĂ„NSTEPENSIONSVERK
STATENS VETERINĂ„RMEDICINSKA ANSTALT
STATENS VĂ„G- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
STATENS Ă–VERKLAGANDENĂ„MND
STATISTISKA CENTRALBYRĂ…N
STATSKONTORET
STOCKHOLMS KONSTNĂ„RLIGA HĂ–GSKOLA
STOCKHOLMS TINGSRĂ„TT OCH PATENT OCH MARKNADSDOMSTOLEN
STOCKHOLMS UNIVERSITET
STRĂ…LSĂ„KERHETSMYNDIGHETEN
STYRELSEN FĂ–R ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
STYRELSEN FĂ–R SAMEFONDEN
SUNDSVALLS TINGSRĂ„TT
SVEA HOVRĂ„TT
SVEA HOVRĂ„TT O MARK O MILJĂ– OCH PATENT
SVENSKA ESF-RĂ…DET
SVENSKA FAO-KOMMITTÉN
SVENSKA INSTITUTET
SVENSKA INSTITUTET FĂ–R EUROPAPOLITISKA STUDIER
SVENSKA KENNELKLUBBEN
SVENSKA KRAFTNĂ„T
SVERIGES FĂ–RFATTARFOND
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSĂ–KNING
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT
SVERIGES RIKSBANK
SĂ„KERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNĂ„MNDEN
SĂ„KERHETSPOLISEN (SĂ„PO)
SĂ–DERTĂ„LJE TINGSRĂ„TT
SĂ–DERTĂ–RNS HĂ–GSKOLA
SĂ–DERTĂ–RNS TINGSRĂ„TT

T

TANDVĂ…RDS-OCH LĂ„KEMEDELSFĂ–RMĂ…NSVERKET
TANDLĂ„KARKLINIK McKNIGHT
TILLVĂ„XTVERKET
TOTALFĂ–RSVARETS FORSKNINGSINSTITUT
TOTALFĂ–RSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET
TRAFIKANALYS
TRAFIKVERKET
TRANSPORTSTYRELSEN
TRULYBOATING AB
TULLVERKET

U

UDDEVALLA TINGSRĂ„TT
UMEĂ… UNIVERSITET
UMEĂ… TINGSRĂ„TT
UNIVERSITETS- OCH HĂ–GSKOLERĂ…DET
UNIVERSITETSKANSLERSĂ„MBETET
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
UPPSALA UNIVERSITET
UPPSALA TINGSRĂ„TT
UTRIKESFĂ–RVALTNINGENS ANTAGNINGSNĂ„MND

V

VALMYNDIGHETEN
VARBERGS TINGSRĂ„TT
VERKET FĂ–R INNOVATIONSSYSTEM
VETENSKAPSRĂ…DET
VĂ„NERSBORGS TINGSRĂ„TT OCH MARK OCH MILJĂ–DOMSTOL
VĂ„RMLANDS TINGSRĂ„TT
VĂ„STMANLANDS TINGSRĂ„TT
VĂ„XJĂ– TINGSRĂ„TT OCH MARK OCH MILJĂ–DOMSTOL

Y

YSTADS TINGSRĂ„TT

Ă…

Ă…KLAGARMYNDIGHETEN
Ă…NGERMANLANDS TINGSRĂ„TT

Ă–

Ă–REBRO TINGSRĂ„TT
Ă–REBRO UNIVERSITET
Ă–STERSUNDS TINGSRĂ„TT OCH MARK OCH MILJĂ–DOMSTOL
Ă–VERKLAGANDENĂ„MNDEN FĂ–R ETIKPRĂ–VNING
Ă–VERKLAGANDENĂ„MNDEN FĂ–R HĂ–GSKOLAN
Ă–VERKLAGANDENĂ„MNDEN FĂ–R NĂ„MNDEMANNAUPPDRAG
Ă–VERKLAGANDENĂ„MNDEN FĂ–R STUDIESTĂ–D